Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot. TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Aineettomat hyödykkeet (Pysyvät vastaavat)Contextual translation of "aineelliset hyödykkeet yhteensä" into English. Human translations with examples: tangible assets.

hankitut aineettomat hyödykkeet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Kyseessä on deskriptiivinen Kyseessä on deskriptiivinen tutkimus, joka on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

– pysyviin vastaaviin (aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, sijoitukset) – vaihtuviin vastaaviin (vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset). Vastattavaa-puolella esitetään taloyhtiön rahoituksen lähteet.

Kirjanpitolautakunta on antanut asiasta useita lausuntoja (KILA 1999/1566, KILA 2001/1650, KILA 2001/1670 ja KILA 2008/1810). Lausunnoissa rajanvetona on pidetty vain sitä, ovatko liittymismaksut palautuskelpoisia vai eivät, sen sijaan siirtokelpoisuuteen ei ole kiinnitetty huomiota.

Aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen sellainen pääoma, jonka käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin (sidottu rahasto).Liitetietona tulee esittää sidotun rahaston pääoman katteena olevien varojen käyttö sekä rahaston tuotot, kulut, varat ja velat samoin kuin tiedot rahaston pääomasta ja sen muutoksista, jolleivät ne käy ilmi tuloslaskelmasta.

Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet Tähän nimikkeeseen aktivoidaan hautaustoimelle hankitut atk-ohjelmat sekä seurakunnan käyttöoikeus toisen seurakunnan ylläpitämään tunnustuksettomaan hauta-alueeseen ym.

Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 100700 Hautaustoimen aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 101000 Muut pitkävaikutteiset menot 101500 Keskeneräiset aineettomat oikeudet Ennakkomaksut 102000 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 103000 Maa- ja vesialueet 103500 Metsät 103900 Liittymismaksut Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet.

Aineettomat oikeudet tai muut aineettomat hyödykkeet eivät sisällä liikearvoa.

Liikearvo ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos arvon alentumisesta on viitteitä, kun taas muille omaisuuserille tehdään arvonalentumistesti silloin, kun olosuhteet antavat viitteitä mahdollisesta arvon alentumisesta.